Palvelun tarjoaa:  ASIKKALA   HARTOLA   HEINOLA   HOLLOLA   HÄMEENKOSKI   KÄRKÖLÄ   LAHTI   NASTOLA   ORIMATTILA  

 
Yleistä


Kun harkitset muuttamista omaan asuntoon, on muutamia asioita, joista kannattaa ottaa selvää:

Vuokra
Vuokralaisen tärkein velvollisuus on vuokran maksaminen. Vuokran suuruus tulee selvittää etukäteen. Kannattaa ottaa selvää myös siitä, mitä vuokraan sisältyy (vesimaksut, autopaikat, pyykkitupa, sauna). Vuokran maksutapa ja –päivä on syytä merkitä vuokrasopimukseen.

Takuuvuokra, vakuus
Takuuvuokran eli vakuuden tarkoituksena on ennaltaehkäistä vuokrasuhteessa syntyviä häiriöitä. Pääsääntönä on, että vakuus kattaa mahdolliset vuokrarästit ja mahdollisen asunnon vaurioitumisen. Lain mukaan vakuuden enimmäismäärä on rajoitettu vastaamaan enintään kolmen kuukauden vuokran määrään.

Välityspalkkio
Lain mukaan välityspalkkion maksaa toimeksiantaja, joka voi olla vuokranantaja tai asunnon hakija. Palkkion periminen muilta kuin toimeksiantajalta on laitonta. Selvitä, kuka välityspalkkion maksaa.

Vuokraennakko
Vuokrasopimusta tehtäessä voidaan erityisestä syystä sopia, että vuokraa maksetaan ennakolta. Ennakkovuokran määrä voi vastata enintään kolmen kuukauden vuokraa tai yhtä vuokranmaksukautta, jos se on pidempi kuin kolme kuukautta. Jos vuokraa maksetaan ennakkoon, on syytä sopia siitä, kuinka ennakkoon maksetut vuokrat otetaan huomioon asumisajan vuokranmaksussa.

Asunto ja siihen kuuluvat tilat
On erittäin tärkeää varmistaa asunnon kunto ennen vuokrasopimuksen allekirjoittamista. Kysy myös mitä muita tiloja asuntoon kuuluu, esim. pyykkitilat, kellaritilat, autopaikat, saunat, ym. Pääsääntönä on, että asunto tulee luovuttaa siinä kunnossa kun on sen saanut. Jos asunto on huonommassa kunnossa, vuokranantaja voi käyttää takuuvuokraasi asunnon kunnostamiseen.

Vuokrasopimus
Asuinhuoneiston vuokrasuhde syntyy sopimuksella, jolla rakennus tai sen osa vuokrataan käytettäväksi asumiseen. Vuokrasopimuksessa määritellään vuokrasuhteen ehdot. Siinä voidaan sopia mm. vuokrasuhteen kestosta, huoneiston kunnosta ja kunnossapidosta sekä vuokran määrästä ja sen tarkistamisesta. Vuokrasopimus ja sen muutokset tulee tehdä kirjallisesti.

Vuokrasopimuksen kesto
Vuokrasopimus on voimassa joko toistaiseksi tai määräajan. Määräaikainen sopimus sitoo osapuolia sovitun ajan eikä kumpikaan osapuoli voi irtisanoa sitä kuin laissa mainituissa poikkeustapauksissa. Sopimus päättyy sopimukseen merkityn määräajan kuluttua. Toistaiseksi voimassa oleva sopimus päättyy irtisanomisajan jälkeen osapuolen irtisanottua sen. Kumpikin sopimus päättyy myös purkamalla sopimus, mikäli osapuolilla on oikeus sopimuksen purkamiseen. Sopimus voi myös päättyä osapuolten kesken sopimalla sekä silloin, kun huoneisto tuhoutuu tai viranomainen kieltää sen käytön sovittuun tarkoitukseen.

Lisätietoja vuokralaisen oikeuksista ja velvollisuuksista saat esim. Vuokralaiset VKL ry.  

MUISTA! Käy aina katsomassa asuntoa paikan päällä ennen kuin kirjoitat nimesi vuokrasopimukseen.

Yleinen asumistuki ja opintotuen asumislisä
Pienituloisilla on mahdollisuus hakea Kelasta valtion rahoittamaa tukea osaan asumiskustannuksista. Asumistuen määrään vaikuttavat mm. asunnossa asuvien määrä, asunnon sijaintikunta ja pinta-ala, asumismenot, kuukausitulot ja omaisuus. Lisätietoja Kelan nettisivuilta.

Muuttoilmoitus
Lakisääteinen muuttoilmoitus on tehtävä viikon kuluessa muutosta, mutta ilmoitus kannattaa tehdä jo etukäteen, jolloin postisikin alkaa kulkea normaalisti heti, kun olet muuttanut. Voit tehdä muuttoilmoituksen maistraatille ja osoitteenmuutoksen Postille väestökirjahallinnon ja Postin yhteisessä verkkopalvelussa. Sähköisen muuttoilmoituksen voit tehdä sirullisella henkilökortilla, Postin verkkopalvelujen käyttäjätunnuksella tai oman verkkopankkisi (Nordea, Osuuspankki, Paikallisosuuspankit, Sampo, Säästöpankki) tunnuksilla.

Muuttoilmoituksella voi ilmoittaa myös muuton ulkomaille ja ulkomailta. Pohjoismaahan muutettaessa on lisäksi hankittava maistraatilta pohjoismainen muuttokirja ja toimitettava se tulomaan paikalliselle rekisteriviranomaiselle. Vastaavasti pohjoismaasta muuttavan on toimitettava pohjoismainen muuttokirja maistraatille.

Lisätietoa Väestörekisterikeskuksen nettisivulla

Sähkösopimus
Uuden sähkösopimuksen voit tehdä soittamalla sähkölaitokselle. Kannattaa vertailla eri sähkölaitosten hintoja. Lisätietoja esim. Lahti Energian nettisivuilta.

Televisiomaksu
Television käyttöönotosta on tehtävä ilmoitus Viestintävirastolle. Ilmoituksen perusteella virasto laskuttaa television käyttäjältä televisiomaksua. Ilmoitus tulee tehdä riippumatta siitä, mitä televisio-ohjelmia tai –kanavia katsot ja kuinka paljon. Ilmoitus on tehtävä ennen kuin televisio otetaan käyttöön. Television käyttöönottoilmoituksen voi tehdä esim. netissä. Lisätietoja Viestintäviraston nettisivuilta.

Siivoaminen
Asunto - olkoon oma tai vuokralla - on syytä pitää siistinä. Vinkkeä paikkojen puhtaana pitämiseen on www.siivous.info -sivustolla.

 

 
Yhteystiedot:
Hurina 3.0 Sammonkatu 8 C 15140 Lahti