Palvelun tarjoaa:  ASIKKALA   HARTOLA   HEINOLA   HOLLOLA   HÄMEENKOSKI   KÄRKÖLÄ   LAHTI   NASTOLA   ORIMATTILA  

 
Lakiasioita


Oikeuslaitos
Oikeuslaitoksen tarkoitus on antaa oikeusturvaa. Oikeusturva kuuluu ihmisen perusoikeuksiin. Suomen perustuslain mukaan jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi tuomioistuimessa ja viranomaisessa asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä.

Oikeuslaitoksen sivuilla annetaan yleistä tietoa oikeuslaitoksen toiminnasta, missä asioissa oikeusapua on mahdollista saada, mitä se maksaa ja miten sitä haetaan.

Lahdessa, Nastolassa, Hollolassa, Kärkölässä, Orimattilassa, Asikkalassa, Heinolassa, Hartolassa ja Sysmässä oikeusturva-asioista vastaa Päijät-Hämeen käräjäoikeus ja oikeusavusta Lahden oikeusaputoimisto.

Sovittelutoiminta
Sovittelu on vapaaehtoinen tapa ratkaista rikos- ja riita-asioita silloin, kun molemmat osapuolet haluavat sovitella. Sovittelussa osapuolet pyrkivät sovittelijoiden avulla kumpaakin tyydyttävään sopimukseen vahingonkorvauksesta tai muusta hyvityksestä kahden vapaaehtoisen, koulutetun ja puolueettoman sovittelijan avulla. Alle 18-vuotiaan sovittelussa on läsnä hänen huoltajansa. Tavoitteena on lisätä osapuolten keskinäistä ymmärrystä ja ehkäistä vastaavien tilanteiden toistuminen. Onnistunut sovittelu voi olla peruste sille, että rikosasiaa ei viedä oikeuskäsittelyyn. Sovittelu voidaan ottaa huomioon syyteharkinnassa tai oikeudessa rangaistusta määrättäessä lieventävänä asiana.

Sovittelua voi pyytää rikoksesta epäilty, vahingonkärsijä tai teon kohde, alaikäisten asianosaisten vanhemmat, poliisi, syyttäjä ja muu viranomainen.

Sovittelutoiminnasta saat lisätietoa paikallispoliisilta tai oman paikkakunnan sosiaaliviranomaisilta.

Asianajajapäivystys
Päijät-Hämeen asianajajat antavat maksutonta neuvontaa oikeudellisissa asioissa Lahden kaupungin pääkirjastossa. Asianajaja antaa tietoa siitä, onko asiassa tarpeen hakea oikeudellista asiantuntija-apua tai ohjaa sinut oikean viranomaisen tai asiaan perehtyneen asianajajan puoleen. Päivystyksen puitteissa ei voi laatia asiakirjoja eikä hoitaa laajempia toimeksiantoja. Päivystyspaikassa on mahdollisuus keskustella luottamuksellisesti. Ajanvarausta päivystykseen ei voi tehdä eikä puhelinneuvontaa voida antaa. Lisätietoja tästä palvelusta.

Esitutkinta- ja oikeusedustus
Lastensuojelulain mukaan sosiaalilautakunnan tulee olla edustettuna alle 18-vuotiaan tekemäksi ilmoitetun rangaistavan teon esitutkinnassa ja tuomioistuinkäsittelyssä, jollei se ole ilmeisen tarpeetonta.

Oikeudenkäynnissä annetaan suullinen lausunto nuoren elämäntilanteesta. Lausunnossa otetaan kantaa mahdollisen rangaistuksen vaikutuksesta nuoren kasvuun ja kehitykseen ja ilmaistaan rangaistukseen liittyvän valvonnan tarve.

Sosiaalityöntekijä tapaa nuoren sekä tämän huoltajan ennen oikeudenkäyntiä. Tapaamisessa käydään etukäteen läpi oikeudenkäynnin tekninen kulku. Samalla käydään läpi rikokseen johtaneet syyt, vahingonkorvausvaatimukset ja niihin vastaaminen oikeudenkäynnissä sekä valmistellaan nuoren ja huoltajan mahdollista puheenvuoroa oikeudenkäynnissä. Ohjausta ja neuvontaa annetaan myös oikeuden tuomioihin liittyvissä asioissa. Tarvittaessa nuorta avustetaan menemällä nuoren mukaan ulosottovirastoon ja tekemällä nuoren kanssa maksusuunnitelma.

Rikosuhripäivystys
Jos sinä tai läheisesi joudut rikoksen tai rikosyrityksen kohteeksi tai rikoksen todistajaksi ja tarvitset käytännön neuvoja ja tukea, voit hakea apua rikosuhripäivystyksestä.

 
 

 
Yhteystiedot:
Hurina 3.0 Sammonkatu 8 C 15140 Lahti