Palvelun tarjoaa:  ASIKKALA   HARTOLA   HEINOLA   HOLLOLA   HÄMEENKOSKI   KÄRKÖLÄ   LAHTI   NASTOLA   ORIMATTILA  

 
Lukiot ja ammatillinen koulutus


Peruskoulun jälkeen voit hakea toisen asteen koulutukseen. Ammatillinen koulutus ja lukio-opinnot antavat monipuoliset mahdollisuudet jatko-opintoihin. Koulutukseen voit hakea täältä.

LUKIOT
 
Hakuaika: Keväällä 2013

Lukio on yleissivistävä koulu. Yleissivistävyys tarkoittaa sitä, että kielien ja matematiikan lisäksi lukiossa opiskellaan useita luku- eli reaaliaineita. Niiden lisäksi lukiossa on myös käytännönläheisiä taide- ja taitoaineita. Opinnot kestävät 2-4 vuotta. Lukio-opiskelu päättyy ylioppilaskirjoituksiin. Päivälukioihin haetaan kevään yhteishaussa.
 
Lahden lukiot
 
Kannaksen lukio (kuvataide- ja muotoilulinja)
Salpausselän lukio (liikuntapainotteinen linja)
Tiirismaan lukio (musiikki-, kuvataide- ja käsityölinja)
Lahden Rudolf Steiner-koulun lukio

Tietoa lukiokoulutuksesta
Tietoa lukiolaisuudesta ja Suomen Lukiolaisten liiton toiminnasta www.lukio.fi

AMMATILLINEN KOULUTUS
 
Hakuaika: Syksyn haku 26.9. - 5.10.2012
Pääsy-, soveltavuus- ja kielikokeet järjestetään: 23.10 - 6.11.2012
Tieto valituille ja ei-valituille hakijoille alkaen: 16.11.2012
Ilmoitus opiskelupaikan vastaanottamisesta koulutuksen järjestäjille viimeistään: 30.11.2012

Ammatillinen koulutus tähtää ammatillisen tutkinnon suorittamiseen kolmen vuoden opiskelun jälkeen. Jokaiseen tutkintoon kuuluu noin puolen vuoden työharjoittelu. Ammatillisen tutkinnon suoritettuaan opiskelijalla on käytännönläheinen ammatti ja hän voi hakea ammattialansa töitä tai hakea jatko-opintoihin ammattikorkeakouluun tai yliopistoon.

Ammatillisiin oppilaitoksiin haetaan yhteishaussa kaksi kertaa vuodessa. Osa koulutustarjonnasta on erillishaussa. Lisätietoa erillishaussa olevasta koulutustarjonnasta ja koulutukseen hakeutumisesta löydät oppilaitosten omilta internetsivuilta ja opintotoimistoista.

Koulutuskeskus Salpaus on Päijät-Hämeen koulutuskonserniin kuuluva liikelaitos, joka järjestää ammatillista ja lukiokoulutusta. Salpaukseen kuuluvat lähes kaikki Päijät-Hämeen alueen ammatilliset oppilaitokset ja yksi lukio. Lisätietoja Salpauksen oppilaitosten koulutustarjonnasta löydät Koulutuskeskus Salpauksen kotisivulta. Salpauksen hakijan opas 2012.

Salpauksen ammatti- / toimialat
Salpauksessa sinulla on mahdollisuus suorittaa kaksoistutkinto: ammatillinen perustutkinto ja ylioppilastutkinto.

Urasuunnitelmia ja harrastuneisuutta tukevia opintoja voit valita vapaasti valittavista opinnoista. Salpauksen internetsivuilta löydät myös tietoa urheilijoiden koulutusohjelmasta ja ammatillisesta perustutkinnosta ja erityisopetuksesta.

AVA - Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa ja kuntouttavassa opetuksessa ja ohjauksessa sinulla on mahdollisuus tutustua eri koulutusvaihtoehtoihin, ammatteihin ja työelämään. 
AMMATTISTARTTI - Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus on vaihtoehto koulutusala- ja ammatinvalinnan tueksi.
VALKO - Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava aikuiskoulutus on tarkoitettu maahanmuuttajille, jotka haluavat parantaa mm. kielellisiä lähtövalmiuksia.

Oppisopimus
Oppisopimuskoulutus on käytännönläheinen tapa hankkia perus-, ammatti-, erikoisammattitutkinto, osatutkinto tai ei-tutkintotavoitteinen lisäkoulutus. Työssäoppimista täydennetään teoreettisilla opinnoilla. Tietoa oppisopimuskoulutuksesta.

Lahden diakonian instituutti (DILA) on toisen asteen ammatillinen oppilaitos, jossa voit suorittaa lähihoitajan, lastenohjaajan sekä nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajan tutkintoja. Lisäksi diakonian instituutti tarjoaa ammatillista lisäkoulutusta. Tietoja diakonian instituutin koulutuspalveluista.

Koulutusopas peruskoulun jälkeiseen koulutukseen (.pdf) sisältää tietoja muun muassa ammatillisista perustutkinnoista, lukioiden ja kansanopistojen koulutuksesta sekä koulutukseen hakeutumisesta.

 

 

 
Yhteystiedot:
Hurina 3.0 Sammonkatu 8 C 15140 Lahti