Palvelun tarjoaa:  ASIKKALA   HARTOLA   HEINOLA   HOLLOLA   HÄMEENKOSKI   KÄRKÖLÄ   LAHTI   NASTOLA   ORIMATTILA  

 
Yleistä


Kun saat töitä tarvitset työnantajalle verokortin. Ilman verokorttia palkasta peritään 60%. Uutta verokorttia varten tarvitaan paljon tietoa, joten kannattaa tutustua aiheeseen ennen kuin uutta lähtee tilaamaan. 

Työharjoittelu ja työelämävalmennus
Työtön työnhakija voi osallistua työharjoitteluun tai työelämävalmennukseen perehtyäkseen työelämään sekä edistääkseen työhönsijoittumistaan ja ammattitaitoaan. Työharjoittelussa tai työelämävalmennuksessa voit kokeilla erilaisten ammattien ja työpaikkojen kiinnostavuutta ja soveltuvuutta. Voit osallistua työharjoitteluun, jos olet alle 25-vuotias eikä sinulla ole ammatillista koulutusta ja kuulut työmarkkinatukijärjestelmän piiriin. Työelämävalmennukseen voit osallistua, jos olet täyttänyt 25 vuotta tai sinulla on ammatillinen koulutus tai saat perus- tai ansiosidonnaista päivärahaa. Lisätietoja työministeriön nettisivuilta.

Työkokeilu
Työkokeilussa työpaikalla selvitetään henkilön soveltuvuutta työhön tai ammattiin. Työkokeilun avulla voidaan myös tukea työn saantia työkokeilupaikalla. Työkokeilussa paikka voi olla valtion virastossa, kunnan / kuntayhtymän tehtävissä, yhteisön tai säätiön työtehtävissä tai yrityksessä. Lisätietoja työministeriön nettisivuilta.

Työpajat
Työpajat tarjoavat vaihtoehdon niille alle 25-vuotiaille työttömille nuorille, joiden urasuunnitelmat eivät ole vielä täysin selvillä. Myös peruskoulun vasta päättänyt, ammattikoulun lopettanut tai keskeyttänyt nuori voi kysyä työtä työpajasta. Kohderyhmiä ovat myös ulkomaalaiset nuoret ja paluumuuttajat sekä pitkäaikaistyöttömät ja kuntoutettavat, joille työnteko toimii kuntoutuksen välineenä.Työpajojen tarkoituksena on työ- ja toimintakyvyn parantuminen työn avulla. Oma kiinnostus hakeutua työpajalle, ammatillisen koulutuksen puute ja työttömyysjakso ovat valintakriteereitä. Työtehtävät vaihtelevat työpajasta riippuen. Työsuhde kestää 5-6 kuukautta ja työstä saa palkkaa ja samalla saat työkokemusta. Pajat antavat myös ohjausta ammatinvalintaan sekä apua ja opastusta työ- ja opiskelupaikkojen etsimiseen. Lisätietoja www.valtakunnallinentyopajayhdistys.fi

Työvoimakoulutus
Työvoimakoulutus on työhallinnon rahoittamaa koulutusta, joka on opiskelijoille maksutonta. Työvoimakoulutus on suunniteltu ensi sijassa työttömille työnhakijoille ja työttömyyden uhkaamille 20 vuotta täyttäneille henkilöille. Työvoimakoulutuksen tavoitteena on antaa koulutusta, joka parantaa työhön sijoittumisedellytyksiä. Siksi se on monipuolista ja käytännönläheistä ja siihen sisältyy useimmiten työssä oppimista. Työvoimakoulutukseen haetaan työvoimatoimiston kautta. Opiskelijat voivat saada koulutuksen ajalta työttömyysturvaa vastaavaa koulutustukea tai työmarkkinatukea. Lisätietoja työministeriön nettisivuilta.

Oppisopimus
Oppisopimus on joustava, yksilöllinen ja käytännönläheinen koulutusmuoto. Oppisopimus perustuu opiskelijan ja työnantajan väliseen määräaikaiseen työsopimukseen. Oppisopimuskoulutuksen tavoitteena voi olla perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinto, osatutkinto tai ei-tutkintotavoitteellinen lisäkoulutus. Oppisopimuskoulutukseen hakeudutaan kuten työpaikkaan yleensä. Avoimista työpaikoista saat tietoa mm. työvoimatoimistosta. Lisätietoja Koulutuskeskus Salpauksen nettisivuilta.

 

 
Yhteystiedot:
Hurina 3.0 Sammonkatu 8 C 15140 Lahti