Palvelun tarjoaa:  ASIKKALA   HARTOLA   HEINOLA   HOLLOLA   HÄMEENKOSKI   KÄRKÖLÄ   LAHTI   NASTOLA   ORIMATTILA  

 
Jos joudut rikoksen uhriksi


Rikosilmoitus
Jos joudut rikoksen uhriksi, ilmoita asia välittömästi poliisille. Rikosilmoitus on tehtävä mahdollisimman pian, jotta poliisin on helpompi selvittää rikos.

Rikosilmoituksen voit tehdä millä tahansa poliisiasemalla, puhelimitse, sähköpostilla, faksilla tai rikospaikalle saapuneelle poliisipartiolle. Voit tehdä rikosilmoituksen myös uhrin puolesta. Jos rikoksella on todistajia, ota heidän yhteystietonsa muistiin.

Jos rikoksesta on aiheutunut vammoja, on syytä mennä lääkäriin mahdollisimman pian. Lääkärintodistusta voit tarvita esim. oikeudenkäynnissä tai hakiessasi korvauksia vakuutusyhtiöltä. Jos kyse on seksuaalisesta väkivallasta, välttä peseytymistä ja vaatteiden vaihtoa ennen lääkäriin menoa.

Rikosta selvittäessään poliisi kysyy, vaatiiko uhri rikoksen tekijälle rangaistusta. Jos uhri tässä vaiheessa ilmoittaa, ettei vaadi rangaistusta tai myöhemmin peruu jo esittämänsä vaatimuksen, hän voi menettää oikeutensa syytteen nostamiseen myöhemmin. Tämä on tärkeää tietää siltä varalta, että syyttäjä päättää jättää asiasta syytteen nostamatta.

Rikosuhripäivystys
Rikosuhripäivystyksen perustehtävä on parantaa rikoksen uhrin, hänen läheistensä ja rikosasian todistajan asemaa.

Rikoksen uhriksi joutuneella, hänen läheisellään tai hänen asiassaan todistavalla on mahdollisuus saada maksutta Rikosuhripäivystyksestä tukihenkilö. Tukihenkilö auttaa ja tukee oikeusprosessiin liittyvissä käytännön asioissa. Tukihenkilöitä voit tiedustella Rikosuhripäivystyksen aluetoimistoista ja palvelupisteistä.

Lähestymiskielto
Jos koet tulleesi uhatuksi tai häirityksi, voit hakea uhkaajalle lähestymiskieltoa. Lähestymiskiellosta päättää käräjäoikeus. Heti voimaan tulevaa, väliaikaista lähestymiskieltoa voit hakea myös poliisilta. Säilytä kaikki mahdolliset uhkailuun liittyvät todisteet.

Perheväkivalta
Perheessä tapahtunut väkivalta, perheväkivalta, on yleensä virallisen syytteen alainen rikos. Ilmoitus poliisille antaa viranomaisille mahdollisuuden puuttua väkivaltaan.

Perheväkivallan uhri, niin lapsi kuin aikuinenkin, voi tarvita myös henkistä tukea. Tällaista tukea saa esimerkiksi sosiaalitoimistosta, mielenterveystoimistosta sekä eri järjestöistä ja Rikosuhripäivystyksestä.

Lapsi rikoksen uhrina

Kaikki lapseen kohdistuneet rikosepäilyt on ilmoitettava poliisille. Lapsi tarvitsee esitutkintaan ja oikeudenkäyntiin oman edustajan, jos lapsen ja vanhempien edut ovat ristiriidassa. Erityisesti tämä on tarpeen, jos rikoksesta epäilty on oman perheen piiristä. Lapselle on hankittava myös oikeudellista apua.

Jos lapsen epäillään joutuneen seksuaali- tai väkivaltarikoksen uhriksi, hänen kertomuksensa esitutkinnassa tulisi tallentaa videolle. Kun kertomus on videoitu, häntä ei välttämättä tarvitse kuulla oikeudenkäynnissä uudelleen.

Tietoa internetistä
www.poliisi.fi
www.tukinainen.fi
www.naistenlinja.com
www.turvakoti.net
www.mielenterveysseura.fi
www.tukinet.net

 

 
Yhteystiedot:
Hurina 3.0 Sammonkatu 8 C 15140 Lahti