Palvelun tarjoaa:  ASIKKALA   HARTOLA   HEINOLA   HOLLOLA   HÄMEENKOSKI   KÄRKÖLÄ   LAHTI   NASTOLA   ORIMATTILA  

 
Euroopan Unioni


Tiesitkö, että EU-kansalaisena sinulla on oikeus asua, työskennellä ja opiskella missä tahansa EU-valtiossa? Eri EU-valtioita koskeviin tietosivuihin voit tutustua Sinun Eurooppasi -sivustolla.

Matkustaminen toiseen EU-valtioon
Euroopan unionin kansalaisena sinulla on oikeus matkustaa kaikkiin muihin EU-valtioihin ilman erityisiä muodollisuuksia. Riittää, että sinulla on mukanasi voimassa oleva henkilökortti tai passi. Henkilöllisyytesi voidaan tarkistaa, mutta kysymyksiä matkan tarkoituksesta tai kestosta ei saa esittää.

Asuminen toisessa EU-valtiossa
Euroopan unionin kansalaisena sinulla on oikeus oleskella missä tahansa EU-valtiossa. Tämä perusoikeus koskee myös perheenjäseniäsi. Jos he eivät ole EU:n kansalaisia, asianomainen maa voi vaatia maahantuloviisumia. Jos oleskelusi toisessa EU-maassa kestää enintään kolme kuukautta, tarvitset ainoastaan voimassa olevan henkilökortin tai passin.

Jos oleskelusi kestää yli kolme kuukautta, sinun on oltava
* työssä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana vastaanottavassa EU-valtiossa tai
* kirjoilla yksityisessä tai julkisessa oppilaitoksessa pääasiallisena tarkoituksena opintojen suorittaminen tai
* riittävät varat itseäsi ja perheenjäseniäsi varten ja kattava sairausvakuutus vastaanottavassa EU-valtiossa.

Työskentely toisessa EU-valtiossa
Sinulla on oikeus työskennellä missä tahansa EU-maassa. Työntekijä voi hakea Euroopan unionin alueella kaikkia avoimia työpaikkoja (tiettyjä julkishallinnon virkoja lukuun ottamatta). Työntekijä on palkattava työhön samoin ehdoin kuin isäntämaan omat kansalaiset. Toisen EU-maan kansalaiseen on sovellettava samoja työsuhteen ehtoja kuin isäntämaan omiin kansalaisiin palkan, irtisanomisen, työhönpaluun, työterveyden ja työturvallisuuden osalta.

Naisilla on kaikissa EU-maissa seuraavat oikeudet raskauden aikana ja sen jälkeen:
* asianmukainen terveyden ja turvallisuuden suoja työpaikalla
* ei velvollisuutta tehdä yötyötä raskauden aikana
* oikeus vähintään 14 viikon yhtäjaksoiseen äitiyslomaan
* oikeus työstä poissaoloon synnytystä edeltäviä tarkastuksia varten (jos nämä voidaan suorittaa vain työaikana)
* irtisanominen raskauden perusteella kiellettyä.

Vanhemmilla on kaikissa EU-maissa seuraavat oikeudet:
* vähintään kolmen kuukauden vanhempainloma lapsen syntymän tai adoptoinnin perusteella
* työstä poissaolo pakottavista perhesyistä (sairaus, onnettomuus)

Työttömällä työnhakijalla on oikeus oleskella toisessa jäsenvaltiossa "kohtuullisen ajan" hakeakseen työtä (yleensä kuusi kuukautta). Oleskelua on kuitenkin mahdollista pidentää tämän määräajan yli. Työnhakijalla on tietyin edellytyksin oikeus saada lähtömaan maksamaa työttömyyskorvausta enintään kolme kuukautta muuton jälkeen. Työnhakijan on suositeltavaa ottaa yhteyttä lähtömaansa sosiaaliturvalaitokseen saadakseen lisätietoja ja neuvoja noudatettavista muodollisuuksista ja tarvittavista lomakkeista.

Opiskelu toisessa EU-valtiossa
EU:n kansalaisena sinulla on oikeus opiskella toisessa EU-maassa. Asianomaisen EU-maan vastaanottavan oppilaitoksen on kohdeltava muiden jäsenmaiden kansalaisia samoin kuin oman maansa kansalaisia. Se ei saa esimerkiksi vaatia muiden jäsenmaiden kansalaisilta suurempia ilmoittautumismaksuja.

Lisätietoja saat Euroopan unionin portaalista.

 

 

 

 
Yhteystiedot:
Hurina 3.0 Sammonkatu 8 C 15140 Lahti