Palvelun tarjoaa:  ASIKKALA   HARTOLA   HEINOLA   HOLLOLA   HÄMEENKOSKI   KÄRKÖLÄ   LAHTI   NASTOLA   ORIMATTILA  

 
Ilmastonmuutos


Ilmastonmuutos on vakavin ihmiskuntaa koskaan kohdannut ympäristöuhka. Ilmastonmuutos vaikuttaa merenpintojen korkeuteen ja sademääriin. Äärimmäiset sääilmiöt yleistyvät, eläin- ja kasvilajeja kuolee sukupuuttoon tai uudet lajit valtaavat uusia asuinalueita, viljelysrajat muuttuvat ja jäätiköt vetäytyvät.

Viime vuosikymmeninä maapallon ilmakehän ja merien keskilämpötila on noussut. Nykyinen ilmastonmuutos on seurausta pitkälti ihmisen omasta toiminnasta. Kasvihuoneilmiötä voimistavia päästöjä syntyy, kun lämpöä sitovien kasvihuonekaasujen määrä ilmakehässä kasvaa mm. metsiä hävitettäessä, fossiilisia polttoaineita käytettäessä ja maanviljelyksen seurauksena.

Aiheeseen liittyviä linkkejä

Arktinen alue ja ilmastonmuutos – Internetsivut tarjoavat välineitä ilmastonmuutoksen ja sen seurausten hahmottamiseen sekä tietoa torjunnasta ja kansainvälisen ilmastopolitiikan mekanismeista.

Ymparisto.fi on valtion ympäristöhallinnon yhteinen verkkopalvelu, jota ylläpitävät ympäristöministeriö, Suomen ympäristökeskus, 13 alueellista ympäristökeskusta ja kolme ympäristölupavirastoa.

Ilmatieteenlaitoksen Internetsivuilta löytyy vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin: Miten maapallon ilmasto muuttuu tulevaisuudessa? Miten muutos näkyy Suomessa? Mitä tarkoittaa kasvihuoneilmiö?

Euroopan komission ilmastonmuutosta käsittelevillä verkkosivuilla on koulujen oppilaille suunnattua uutta tietoa. 

Ilmastolaskurin avulla voit arvioida, mikä vaikutus energiankäytölläsi ja muulla toiminnallasi on hiilidioksidipäästöihin.

Kestävän kehityksen Internetsivut.
 

 

 
Yhteystiedot:
Hurina 3.0 Sammonkatu 8 C 15140 Lahti