Palvelun tarjoaa:  ASIKKALA   HARTOLA   HEINOLA   HOLLOLA   HÄMEENKOSKI   KÄRKÖLÄ   LAHTI   NASTOLA   ORIMATTILA  

 
Kiusaaminen


Kiusaamisella tarkoitetaan toiseen kohdistuvaa henkistä tai fyysistä väkivaltaa. Kiusaaminen on tarkoituksellisesti toista vahingoittavaa ja toistuvaa. 

Kiusaamisen muotoja ovat mm:

 • fyysisen koskemattomuuden loukkaaminen 
  (lyöminen, potkiminen, töniminen, nipistely, kamppaaminen, esineillä heittäminen, hiuksista vetäminen, jne.) 
   
 • henkinen väkivalta
  (pilkkaaminen, haukkuminen, matkiminen, naurunalaiseksi tekeminen, rahan kiristäminen, jne.)
   
 • painostava vallankäyttö
  (uhkaaminen, kiristäminen, pelottelu, muista eristäminen, pakottaminen tekoihin, väärinneuvominen, jne.) 
   
 • haitanteko
  (tavaroiden piilottelu, yksin jättäminen, omaisuuden särkeminen tai hukkaaminen, peleistä ja leikeistä poisjättäminen, jne)


Mitä kiusaamiselle voi tehdä?

Kiusaaminen ei yleensä lopu odottelemalla, vaan se vaatii aina tilanteeseen puuttumista. 

Jos sinua kiusataan tai näet jotakuta muuta kiusattavan, kerro asiasta heti aikuiselle. Omien vanhempien lisäksi on olemassa paljon aikuisia, joille kiusaamisesta voi kertoa. Heitä ovat mm. muut sukulaiset, opettaja, koulukuraattori, kouluterveydenhoitaja, rehtori tai nuorisonohjaaja. Tärkeintä on, että asia otetaan esille tarpeeksi ajoissa.

Myös aikuinen voi olla kiusaaja, esimerkiksi opettaja tai valmentaja. Useimmiten kiusaaminen on tällöin huumorin varjolla harrastettua piikittelyä, vihjailua tai pilkkaamista. Jos oppilas laitetaan esim. suorittamaan taululle ylivoimaisia tehtäviä tai ylimääräisiä suorituksia liikuntatunnilla, on tämä myös kiusaamista. Myös aikuisen väärästä käytöksestä tulee kertoa muille.

 Kiusaaminen voi olla myös rikos

Jos kiusaaminen täyttää rikoksen tunnusmerkistön, asiasta voidaan tehdä rikosilmoitus. 

Rikosvastuuikäraja Suomessa on 15 vuotta. Tämä tarkoittaa että 15 vuotta täyttänyt voidaan tuomita rikoksesta rangaistukseen.

Vahingonkorvausvastuulla ei ole ikärajaa, joten myös alle 15-vuotias voidaan tuomita maksamaan vahingonkorvausta kiusaamisen uhrille, jolle on aiheutettu vahinkoa.

 • Kiusaaminen voi olla pahoinpitelyrikos, jos kiusaamisessa käytetään fyysistä väkivaltaa, aiheutetaan toiselle kipua tai vahingoitetaan toisen terveyttä. Sekä fyysisellä että psyykkisellä väkivallalla voidaan vahingoittaa toisen terveyttä. Näin ollen myös henkinen kiusaaminen voi olla pahoinpitelyrikos, jos esimerkiksi toisen mielenterveyttä on vahingoitettu. Pahoinpitelystä tuomitaan sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.
   
 • Kiusaaja voi syyllistyä myös vammantuottamukseen tilanteessa, jossa kiusaaja on vahingossa aiheuttanut kiusatun loukkaantumisen. Vammantuottamuksesta tuomitaan sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.
   
 • Kiusaaja voi syyllistyä kunnianloukkaukseen, jos hän esittää kiusatusta valheellisen tiedon tai vihjauksen siten, että teko on omiaan aiheuttamaan vahinkoa tai kärsimystä loukatulle tai häneen kohdistuvaa halveksuntaa. Kunnianloukkauksesta tuomitaan sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi. 
   
 • Yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisestä voidaan tuomita kiusaaja, joka oikeudettomasti esittää joukkotiedotusvälinettä (esim. Internettiä) käyttämällä tai muuten toimittaa lukuisten ihmisten saataville kiusatun yksityiselämästä tiedon, vihjauksen tai kuvan. Rikosvastuun edellytyksenä on, että tiedon oikeudeton levittäminen on omiaan aiheuttamaan vahinkoa tai kärsimystä loukatulle tai häneen kohdistuvaa halveksuntaa. Yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisestä tuomitaan sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi. 
   
 • Kiusaaja voidaan tuomita laittomasta uhkauksesta, jos kiusaaja uhkaa kiusattua väkivallalla niin, että uhatulla on perusteltu syy pelätä henkilökohtaisen turvallisuutensa tai omaisuutensa olevan vakavassa vaarassa. Laittomasta uhkauksesta tuomitaan sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi. 
   
 • Kiusaaja voidaan tuomita pakottamisesta, jos kiusaaja väkivallalla tai uhkauksella pakottaa kiusatun tekemään, sietämään tai jättämään tekemättä jotakin. Pakottamisesta tuomitaan sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Jos rikoslaissa rangaistavaan kiusaamiseen (esim. pahoinpitelyyn) on syyllistynyt useampi kiusaaja, rangaistaan kutakin rikoksen tekijänä. Jos joku tahallaan taivuttaa toisen rikokseen, tuomitaan yllyttäjä kuten rikoksen tekijä.

 

 
Yhteystiedot:
Hurina 3.0 Sammonkatu 8 C 15140 Lahti